︎︎︎Long Prawn store  
Long Prawn 🦐 Long Duck 🦆 Long Lunch 🍛Long Kid 👶 Long Fred 🧛‍♂️ Long Soup 🍲  Long Lauren 🧝‍♀️ Long Sausage 🌭 Long Brad 👨‍🦱 Long Lips 👄 Long Noodles 🍜 Long Langoustine 🦞 Long Life ☯️ Long Meeting 💻 Long Lover 💞 Long Friend 👯‍♂️ Long Shower 🚿 Long Letter 📬 Long Earlobe👂 Long Dog 🐶

Friday May 27 2022